Línies activitat - Intro

Quines línies d’activitat té Barcelona Activa? 

Amb l'objectiu de promoure l'ocupació de qualitat per a tothom, la formació i capacitació professional i tecnològica, i donar suport a l'emprenedoria i al creixement empresarial, organitzem els nostres serveis i activitats en diverses línies d'activitat: 

Linies de activitat

Acompanyem les persones en el seu procés de recerca de feina per tal d’augmentar les seves oportunitats d’accedir a un lloc de treball de qualitat amb una cartera de serveis basada en l’orientació professional, les accions de coaching, el desenvolupament competencial i les accions de coneixement del mercat de treball, recerca de feina i intermediació.

Més informació a Barcelona Activa Treball 

Dissenyem i impulsem programes d’ocupació transversals i a mida per a diversos col·lectius de persones en situació d’atur amb necessitats específiques o en situació de vulnerabilitat. Coordinem les accions de formació tecnicoprofessional.

Més informació a Barcelona Activa Treball 

A través d’aquest àmbit d’actuació s’identifiquen i executen potencials projectes ocupacionals per incrementar l’ocupació a la ciutat, per sectors d’activitat, tipus d’actuacions o territoris, garantint la coordinació amb els districtes i barris de Barcelona. 

Més informació a Barcelona Activa Treball 

Juguem un nou rol en l’articulació d’estratègies i actuacions ocupacionals amb altres agents de ciutat facilitant la transversalitat de la promoció de l’ocupació en el marc dels plans i estratègies d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona. 

Més informació a Barcelona Activa Treball 

Acompanyem les persones emprenedores des de la idea de negoci fins a la posada en marxa de l’empresa. Com a agent clau de l'ecosistema emprenedor, incrementem les oportunitats professionals, donem suport a les iniciatives de col·lectius i sectors específics i contribuïm a la creació de llocs de treball de qualitat per tal de posicionar Barcelona com a referent internacional en emprenedoria.

Més informació a Barcelona Activa Emprenedoria 

Donem suport a la millora de la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses, les persones treballadores autònomes i les entitats de l’economia cooperativa, social i solidària amb l’objectiu de fomentar la creació de riquesa i l’ocupació de qualitat a la ciutat de Barcelona.

Més informació a Barcelona Activa Empreses 

Contribuim al desenvolupament i la millora de les competències tecnològiques i el foment del talent digital de les ciutadanes i ciutadans tant en el vessant professional com en l’ús de la tecnologia per a la vida quotidiana. Així mateix, gestionem la formació estable d’empresa, emprenedoria i innovació socioeconòmica per tal de contribuir a la seva transformació digital.

Més informació a Cibernàrium

Des de Barcelona Activa volem activar la indústria creativa de la ciutat i convertir el DHUB en l’espai emblemàtic que la dinamitza i la promou. Aquesta nova direcció, que opera sota les directrius de la Regidoria de Turisme i Indústries Creatives, desenvolupa funcions de representació i dinamització de les indústries creatives i exerceix el rol de direcció del DHUB.

Més informació al web del DHUB, el centre d’inspiració, trobada i acollida per a la comunitat del disseny local, un referent per a empreses i professionals i un punt de suport a la innovació en indústries creatives.

Fomentem i enfortim les iniciatives a la ciutat en l’àmbit de l’economia social i solidària (cooperatives, tercer sector, associacions, economies col·laboratives del procomú, economies comunitàries...) per contribuir a la difusió d’altres models econòmics i sensibilitzar la ciutadania, les empreses i les entitats.

Més informació a Barcelona Activa i l’economia social i solidària

Promovem l’economia plural en clau de proximitat, des del vessant d’una activitat econòmica equilibrada que contribueixi a resoldre les necessitats de cada territori i contribueixi a la reducció de les desigualtats entre territoris.

Més informació a Barcelona Activa i la proximitat

Acompanyem les persones en el seu procés de recerca de feina per tal d’augmentar les seves oportunitats d’accedir a un lloc de treball de qualitat amb una cartera de serveis basada en l’orientació professional, les accions de coaching, el desenvolupament competencial i les accions de coneixement del mercat de treball, recerca de feina i intermediació.

Més informació a Barcelona Activa Treball 

Dissenyem i impulsem programes d’ocupació transversals i a mida per a diversos col·lectius de persones en situació d’atur amb necessitats específiques o en situació de vulnerabilitat. Coordinem les accions de formació tecnicoprofessional.

Més informació a Barcelona Activa Treball 

A través d’aquest àmbit d’actuació s’identifiquen i executen potencials projectes ocupacionals per incrementar l’ocupació a la ciutat, per sectors d’activitat, tipus d’actuacions o territoris, garantint la coordinació amb els districtes i barris de Barcelona. 

Més informació a Barcelona Activa Treball 

Juguem un nou rol en l’articulació d’estratègies i actuacions ocupacionals amb altres agents de ciutat facilitant la transversalitat de la promoció de l’ocupació en el marc dels plans i estratègies d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona. 

Més informació a Barcelona Activa Treball 

Acompanyem les persones emprenedores des de la idea de negoci fins a la posada en marxa de l’empresa. Com a agent clau de l'ecosistema emprenedor, incrementem les oportunitats professionals, donem suport a les iniciatives de col·lectius i sectors específics i contribuïm a la creació de llocs de treball de qualitat per tal de posicionar Barcelona com a referent internacional en emprenedoria.

Més informació a Barcelona Activa Emprenedoria 

Donem suport a la millora de la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses, les persones treballadores autònomes i les entitats de l’economia cooperativa, social i solidària amb l’objectiu de fomentar la creació de riquesa i l’ocupació de qualitat a la ciutat de Barcelona.

Més informació a Barcelona Activa Empreses 

Contribuim al desenvolupament i la millora de les competències tecnològiques i el foment del talent digital de les ciutadanes i ciutadans tant en el vessant professional com en l’ús de la tecnologia per a la vida quotidiana. Així mateix, gestionem la formació estable d’empresa, emprenedoria i innovació socioeconòmica per tal de contribuir a la seva transformació digital.

Més informació a Cibernàrium

Des de Barcelona Activa volem activar la indústria creativa de la ciutat i convertir el DHUB en l’espai emblemàtic que la dinamitza i la promou. Aquesta nova direcció, que opera sota les directrius de la Regidoria de Turisme i Indústries Creatives, desenvolupa funcions de representació i dinamització de les indústries creatives i exerceix el rol de direcció del DHUB.

Més informació al web del DHUB, el centre d’inspiració, trobada i acollida per a la comunitat del disseny local, un referent per a empreses i professionals i un punt de suport a la innovació en indústries creatives.

Fomentem i enfortim les iniciatives a la ciutat en l’àmbit de l’economia social i solidària (cooperatives, tercer sector, associacions, economies col·laboratives del procomú, economies comunitàries...) per contribuir a la difusió d’altres models econòmics i sensibilitzar la ciutadania, les empreses i les entitats.

Més informació a Barcelona Activa i l’economia social i solidària

Promovem l’economia plural en clau de proximitat, des del vessant d’una activitat econòmica equilibrada que contribueixi a resoldre les necessitats de cada territori i contribueixi a la reducció de les desigualtats entre territoris.

Més informació a Barcelona Activa i la proximitat

Línies activitat - Links