Licitacions de Barcelona Activa i normes de contractació

Consulta aquí les licitacions de Barcelona Activa per a la contractació de béns i serveis. Trobaràs un llistat de plecs oberts i coneixeràs les licitacions públiques que ja han estat adjudicades.
 

També pots consultar les normes de contractació vigents fins al 09/03/2018, data en què va entrar en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.