Què és Barcelona Activa - Intro

Som l'agència de desenvolupament econòmic local de Barcelona 

Barcelona Activa és una societat mercantil pública integrada a l'àrea d'Economia i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona que té la missió de promoure l’ocupació de qualitat, la iniciativa emprenedora, la competitivitat empresarial i la diversificació del teixit productiu, per a assolir un model econòmic sostenible, inclusiu i just.

La nostra visió és fer de Barcelona una ciutat de referència per treballar, emprendre i viure amb valors socials i ambientals.

Marc estratègic

Per desenvolupar la nostra activitat prenem com a marc referencial l’agenda urbana i econòmica Barcelona Green Deal, amb les prioritats de retenir i formar talent, facilitar l’activitat econòmica i captar més i millors inversions, i el Pla d’Actuació Municipal 2023-2027.

D'entre la diversitat que caracteritza l'activitat econòmica i productiva de Barcelona, posem el focus en impulsar els sectors estratègics que actuen com a veritables motors econòmics, d'innovació i generadors d'ocupació i que posicionen Barcelona com a model internacional. En aquest sentit, des de la nostra cartera de serveis i els projectes singulars, a Barcelona Activa treballem per fomentar aquests sectors destacats al Barcelona Green Deal: 
 
-    Economia del Visitant
-    Agroalimentari
-    Comerç i Mercats
-    Salut i Bio
-    Tecnologia
-    Indústries Creatives
-    Economia Social
-    Recerca, Transferència i Innovació 
-    Economia per la Sostenibilitat
-    Economia Blava
-    Economia de les Cures
 

 

 


 

Què és Barcelona Activa - Vídeo

Què és Barcelona Activa - Els nostres valors

Els nostres valors

 • Igualtat d'oportunitats i progrés social

  Promovem el desenvolupament d'un model just de creació, manteniment i repartiment de l'ocupació, que empoderi la ciutadania, incorpori la perspectiva de gènere i la diversitat, i afavoreixi l'equilibri entre els diferents districtes de la ciutat.

 • Cooperació dins l'organització i amb d'altres

  Impulsem formes de treball en equip, col·laboratives, transversals i participatives que afavoreixin el benestar laboral i de la ciutadania, el desenvolupament del seu talent i l'excel·lència de les seves competències.

 • Economia al servei de les persones: social i sostenible

  Posem l’economia al servei de les persones. Potenciem un model d’economia social i solidària, on l'emprenedoria col·lectiva i la innovació social generin un desenvolupament econòmic més just i al servei de la ciutadania.

 • Esperit de servei públic i ètica professional i personal

  Les bones pràctiques, la transparència, la virtut pública i l'ètica professional i personal són els valors que permeten un bon govern, orientat a la ciutadania, i uns serveis públics amb una major coordinació de l’ecosistema públic, privat i comunitari.

Què és Barcelona Activa - Links